YdelserCoaching og personlig udvikling

Et coaching eller ledelsessparrings forløb hos mig starter altid med en indledende session. Jeg vil ved den indledende session bl.a. spørge ind til, om og omkring din situation, herunder: målsætning, motivation, historik, forhindringer, forventninger, overbevisninger m.v. Jeg vil efter den indledende session komme med mit bud på, hvordan et forløb kan se ud for dig kan se ud for dig, og hvad det kan bidrage med. Et forløb er individuelt og antal sessions afhænger helt af den enkeltes situation, målsætninger, problemstillinger og udfordringer. Min erfaring fortæller mig, at det er yderst vigtigt, at jeg får alle facetter med i startfasen, og derfor får du stillet mange spørgsmål, som du sikkert har stillet dig selv mange gange, og det skaber nogle gange utålmodighed og frustration - hold modet, for så skal forandringen nok komme. Alt afhængig af den enkelte, vil der allerede i denne session, være mulighed for coaching.
Ledelsessparring Trivsels

I en travl hverdag med mange personligeledelsesmæssige udfordringer kan en udenforstående coach/sparringspartner se med nye øjne på dine udfordringer og hjælpe dig til at finde bedre måder at håndtere dem på.

Jeg har stor erfaring med at hjælpe ledere med deres ledelsesudfordringer. Samtalen tager altid udgangspunkt i netop din situation og dine aktuelle ledelsesudfordringer.

Udfordringer kunne være; en vanskelig samtale med din medarbejder, en udfordrende snak med din chef, eller måske skal du have dine medarbejdere godt igennem en forandringsproces. Ledersparring kan også dreje sig om, hvordan du løser en konflikt, skaber dig et større ledelsesrum eller kommunikerer mere effektivt.Personlighedsanalyse

Peopletools personprofilen giver et nuanceret og præcist billede af dine personlighedstræk, drivkræfter og adfærd. Profilen belyser gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge forskellige sider af din personlighed. Dette danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer dine styrker og svagheder i forhold til en konkret situation.Private

pr. gang kr. 850,-

4 gange a 55 min.
Normal pris kr. 3.400,
Din pris kr. 3.095
Du sparer ved dette forløb kr. 305,-

6 gange a 55 min.
Normal pris kr. 5.100,-
Din pris kr. 4.595,-
Du sparer ved dette forløb kr. 505,-


Erhverv

pr. gang kr. 1250,-

4 gange a 55 min.
Normal pris kr. 5.000,-
Din virksomhedspris kr. 4.695,-
Din virksomhed sparre ved dette forløb kr. 305,-

6 gange a 55 min.
Normal pris kr. 7.500,-
Din virksomhedspris kr. 6.995,-
Din virksomhed sparre ved dette forløb kr. 505,-

Det er for virksomheder muligt at tilkøbe en klippekortsordning

PeopleTools
Fakta om Personprofilen
Der er 210 spørgsmål og det tager ca. 25 min at besvare dem.
Tilbagemelding på analysen tager ca. 1,5 time

Din pris kr. 2.995

Alle priser er inkl. moms.